Visie en werkwijze

Een verfrissend idee is mooi, maar moet ook gerealiseerd worden. Organisatieveranderingen roepen vaak vragen op bij de eigen medewerkers. De blauwdruk voor organisatieverandering bestaat niet, wel zijn er diverse succesvolle theorieën en ideeën.

Worden er van uw afdeling of organisatie betere prestaties verlangd of krijgt u een andere rol als strategisch partner of regisseur? Met mijn persoonlijke aanpak zorg ik ervoor dat de verandering leidt tot een structurele verbetering door aansturing van het veranderproces.

Of 

Ik kan u als coach begeleiding om de verandering succesvol te implementeren

Co-Creatie

De sleutel is Co-Creatie. Amendio begeleidt uw mensen en zo realiseren zij een verandering in uw organisatie. Wij bewaken, begeleiden en ontzorgen, u leert en doet het!.

Amendio laat de mensen en daardoor de organisatie het beste antwoord op het probleem vinden, door vakkundig het proces van probleem naar oplossing te begeleiden. Tijdens het proces wordt de ratio verbonden met de intuïtie. Zo ontstaan antwoorden die niet alleen verstandig zijn maar waar de mensen in geloven en voor willen gaan, omdat ze samen die antwoorden hebben gevonden. Door dit daarna te vertalen in actie komen de mensen en dus de organisatie als vanzelf in beweging.

De aanpak

Veranderen is maatwerk. Elke organisatie heeft immers haar eigen dynamiek. Amendio hanteert de volgende aanpak waarin nadrukkelijk rekening gehouden wordt met het type organisatie en klant. De aanpak kenmerkt zich door: Gedegenheid, Flexibiliteit en Resultaatgerichtheid. De aanpak vereist het doorlopen van een aantal stappen van Kotter.

  • Ontrafelen van het vraagstuk.
  • Werken aan de verbinding.
  • In co-creatie opstellen van het veranderplan.
  • In co-productie realiseren en borgen.

 Amendio kijkt vanaf de eerste stap vanuit diverse invalshoeken naar een verandervraagstuk en brengt deze in onderlinge samenhang (Integrale benadering). Deze benadering helpt de focus op zowel resultaat als proces in evenwicht te houden zodat uw verandering op koers blijft.

Proces en Resultaat steeds weer in balans

Ontwikkelen is positief, maar zonder meetbare doelen weet u niet waar u heen gaat. Omgekeerd ook al heeft u een doel, maar zonder aandacht voor de mensen bereikt u het nooit. Amendio zorgt voor een balans door Strategie, Structuur en Cultuur in samenhang te brengen.