Opdrachten

Brigitta heeft ervaring  in verandertrajecten bij o.a.  KPN, Kpn Qwest, Defensie, diverse zorginstellingen. 

 

Opdrachten waarvoor u mij o.a. kunt benaderen:

  • Het vormen van een regie-organisatie: De rol van de ICT beheerafdeling is de laatste jaren sterk veranderd, met name door uitbesteding van ICT-diensten. Uw organisatie moet meer optreden als regisseur en partner voor de onderneming. Amendio kan deze verandering in goede banen leiden zodat het beoogde resultaat behaald wordt.
  • Ontwikkelen van missie, visie en strategisch plan: Ik kan u ondersteunen en het proces begeleiden om uiteindelijk deze 3 onderdelen helder op het netvlies te krijgen.
  • Interactieve beleidsvorming:u wilt een nieuw beleid creëren en tegelijkertijd voorkomen dat er na besluitvorming weerstand ontstaat tegen het beleid waardoor u moeite heeft om uw beleid uit te voeren? Beleid heeft effect op een aantal verschillende groepen mensen. Door het beleid samen met vertegenwoordigers uit deze groepen te ontwikkelen, hebt u grote kans dat u dit kan voorkomen. Amendio begeleidt graag dit soort processen. Doel is om de gemeenschappelijkheid  te zoeken en de mensen met groot plezier keihard naar een resultaat te laten werken.
  • Verandertrajecten  begeleiden(cultuur en structuur) voor diverse organisaties.
  • Het selecteren en contracten van de leverancier voor het ontwikkelen en implementeren van de Robotstraat voor het laboratorium van Het Albert Schweitzer Ziekenhuis, het Rivas Ziekenhuis en het Admiraal de Ruijter ziekenhuis in Zeeland.  Hierbij is een  optimalisatie van de werkprocessen gerelaliseerd voor de Moleculaire diagnostiek en de Klinische Chemie.
  • Selecteren en implementeren van een mobiliteitsplatform in opdracht  van deRotterdamseZorg voor de 22 zorginstellingen in de regio Rijnmond.
  • Coaching van afdelingshoofden om projectmatig te werken in een veranderende omgeving
  • Programmamanagemen voor het vervangen van de infrastructuur van de OV Chipkaart NS.
  • Professioneel projectmanagement implementeren volgens diverse methodieken. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Brigitta Sjoukes, telnr.  06 130 75 507.